Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez SCA Hygiene, poczucia bezpieczeństwa w zakresie ochrony ich prywatności oraz poczynienie wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Zamierzeniem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o zakresie zbieranych przez nas informacji i celach, do których są one wykorzystywane.


2. Rodzaje zbieranych przez nas informacji

Goście odwiedzający sieć stron SCA Hygiene w różnych miejscach proszeni są o przekazywanie nam danych osobowych. Może to mieć miejsce np. przy udziale w konkursach, zapisie do klubu klienta, składaniu zamówień na próbki produktów lub wniosków o udzielenie informacji nt. SCA.

Rodzaje zbieranych przez nas do tych celów informacji to zazwyczaj imię, nazwisko, adres domowy, numer telefonu i adres email, a czasami także nawet Państwa osobisty numer identyfikacyjny (PESEL).


3. Sposoby wykorzystywania informacji

Zbierane przez nas informacje wykorzystywane są do następujących celów:


 • umożliwienia bezpiecznego i łatwego korzystania z naszych stron,

 • umożliwienia komunikacji z Państwem za pośrednictwem poczty email lub w inny sposób w związku z konkursami, członkostwem lub innymi atrakcyjnymi ofertami,

 • umożliwienia przekazania Państwu informacji nt. SCA Hygiene oraz naszych produktów,

 • umożliwienia zaoferowania Państwu materiałów marketingowych i reklam, które naszym zdaniem wzbudzą Państwa zainteresowanie.


4. Jakiego rodzaju informacje powinny zostać przekazywane?

Za każdym razem, gdy zwrócimy się do Państwa z prośbą o przekazanie danych osobowych, będziemy jednocześnie wyraźnie informować o tym, kiedy konkretne dane potrzebne są do realizacji usługi, a kiedy ich przekazywanie ma charakter dobrowolny.

5. Ciasteczka i adresy IP

Aby mieć możliwość przekazywania informacji i rozwiązań dostosowanych do użytkowników naszych stron, w celu przechowania, a czasami także wyszukiwania informacji na Państwa temat, wykorzystujemy ciasteczka, przejrzyste pliki GIF lub podobne pliki. Ponadto niektóre informacje techniczne przechowywane są na niniejszej Stronie do celów administracyjnych. Tego rodzaju automatycznie generowanie informacje nie są wykorzystywane do zbierania takich danych jak nazwiska czy adresy email osób odwiedzających nasze strony ani innych informacji bezpośrednio identyfikujących osoby fizyczne.

Cookies („Ciasteczka”)
„Ciasteczko” to niewielka ilość danych wysyłana do przeglądarki stron www z serwera sieciowego odwiedzanej strony i umieszczana na twardym dysku komputera.

Ciasteczka zazwyczaj wykorzystuje się do:

 • identyfikacji komputera (np. w celu ułatwienia zalogowania lub wyboru odpowiedniego języka),

 • prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających daną stronę,

 • śledzenia poziomu zainteresowania określonymi ofertami, członkostwem w klubach lub konkursami,

 • pomiaru poziomu ruchu na stronach www.


Ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają podjąć decyzję w zakresie przyjęcia
lub odrzucenia możliwości przechowywania ciasteczek na twardym dysku komputera.
W przypadku odrzucenia akceptacji ciasteczek przez przeglądarkę, możliwości korzystania ze strony będą w pewnym stopniu ograniczone. Informacje na temat sposobu wprowadzenia do przeglądarki ustawień powodujących odrzucanie ciasteczek lub informowanie użytkownika za każdym razem, gdy do komputera trafia prośba o akceptację ciasteczka, znajdują się w sekcji pomocy przeglądarki.
Jeśli ciasteczka, które zostały już zapisane w komputerze, zostaną skasowane, można je odnaleźć w folderach pod nazwą „Cookies” lub „Tymczasowe pliki internetowe”.

Przejrzyste pliki GIF
Przejrzyste pliki GIF (znane także pod nazwą sieciowych znaków nawigacyjnych lub pikseli sieciowych) wykorzystywane są w celu obsługi internetowych statystyk reklamowych. Pliki wykorzystuje się do identyfikacji ciasteczek znajdujących się na twardym dysku. Pozyskane informacje wykorzystywane są przy analizie reklam, którymi użytkownicy są najbardziej zainteresowani.

Adresy IP
Aby zapewnić wydajne i bezpieczne administrowanie stroną internetową, adresy IP
są zbierane, a następnie przechowywane przez pewien ograniczony czas. Adres IP
unikatowy numer umożliwiający identyfikację połączenia użytkownika z internetem
jest automatycznie przekazywany przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.


6. Linki

Nasza strona zawiera linki do innych stron w internecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki dane osobowe są obsługiwane przez strony osób trzecich. W związku z tym radzimy dokładnie zapoznać się z polityką każdej strony prowadzonej przez osoby trzecie w zakresie danych osobowych.

7. Kim jesteśmy?

Adres spółki: ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850. Kapitał zakładowy: 100 000 000,00 zł, Kapitał zakładowy: 20 155 000,00 zł

 
8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu obsługiwania przez nas danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości email na adres corewellness@sca.com Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych raz w roku. Prosimy także o kontaktowanie się z nami w przypadku potrzeby dokonania korekty, usunięcia lub zablokowania danych osobowych.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania dalszych informacji lub materiałów reklamowych, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty email.
Adres email, na który należy skierować tego rodzaju prośbę, znajduje się na końcu przesłanych do Państwa informacji.


9. Kto ma dostęp do danych osobowych?

SCA Hygiene jest wyłącznym posiadaczem zbieranych przez nas danych osobowych. Nie odsprzedajemy danych osobowych żadnym innym spółkom. Niemniej jednak w niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe współpracującym z nami partnerom posiadającym swoje siedziby zarówno w obrębie UE, jak i poza jej granicami.

Przekazywanie danych osobowych, o których mowa powyżej, dokonywane jest:


 • w celach marketingowych, kiedy dane osobowe przetwarzane są razem z informacjami dotyczącymi np. statystyki demograficznej, zainteresowań lub zwyczajów,

 • w kampaniach informacyjnoreklamowych, w ramach których dane osobowe mogą
  być przekazywane spółkom, z którymi współpracujemy i które wspierają naszą kampanię,

 • w celu wywiązania się z zobowiązań w zakresie przekazywania informacji naszym dostawcom, dystrybutorom, jednostkom zajmującym się sprzedażą detaliczną oraz agencjom prasowym.


10. Bezpieczeństwo i poufność

Ochrona danych osobowych i ich integralności ma dla SCA Hygiene Products bardzo istotne znaczenie. Dokładamy szczególnych starań, by chronić dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, utratą i zniekształceniem.

11. Zmiany niniejszej polityki

SCA Hygiene będzie okresowo dokonywać aktualizacji i zmian niniejszej polityki. W związku z tym, zanim przekażą nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe, zalecamy, by w czasie odwiedzania naszych stron regularnie je Państwo weryfikowali pod kątem wprowadzonych zmian.